Hoppa till innehåll

Utmärkelser vid Psyopsförbundets årsstämma

  • av

Den 23 mars 2024 markerade en viktig händelse för Psyopsförbundet, då organisationen, efter flera års uppehåll, återupptog traditionen att dela ut medaljer vid förbundets stämma. Denna återupptagning understryker förbundets engagemang för att erkänna betydande bidrag till fältet av psykologiska operationer.

Medaljceremoni vid Psyopsförbundets årsstämma 2024. På bild Pär Norén, Magnus Hjort, Carl A Karlsson, Hanna Linderstål, Ellinor Bollman och Johan Nyström.

Carl A Karlsson: En pionjär inom psyops

Carl A Karlsson tillerkändes en SMKR silvermedalj Carl A Karlsson är en av grundarna till Psyopsförbundet och var initiativtagare till att hämta hem och anpassa metoder för psykologiska operationer från John F Kennedy Special Warfare Center and School, Fort Bragg i USA. Carl A designade och implementerade de första utbildningarna inom psyops för personal i insatsverksamhet och för frivilliga avtalsofficerare 1997. Förutom utbildningarna i psykologiska operationer höll Carl A ihop nätverket av Psyopsare under många år och han har stöttat sakområdet över tid och bidragit till att säkerställa den professionella utvecklingen inom området.

Magnus Hjort: Bidrag till psykologiskt försvar

Magnus Hjort tillerkändes en SMKR silvermedalj. Han har bidragit till att återuppväcka det psykologiska försvaret i en tidsanpassad tappning. Hans insatser i utredningen om en ny myndighet med övergripande ansvar för utveckling och samordning av det psykologiska försvaret har även betytt en nystart för verksamheten i Psyopsförbundet. Magnus inkludering av Psyopsförbundet som en viktig del i det psykologiska försvaret, har bidragit till förbundets snabba utveckling.

Pär Norén: Bidrag inom utbildning i skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Pär Norén tillerkändes en SMKR bronsmedalj, då han generöst har delat med sig av sin professionalism och breda kunskap inom utbildningsmetodik och inom sakområdet informationspåverkan till Psyopsförbundet. Tack vare Pärs välvilja till kompetensöverföring, har Psyopsförbundet åter kunnat erbjuda medlemmarna avgörande utbildning inom informationspåverkan.

Ellinor Bollman: Stärkande av förbundets position

Ellinor Bollmans tillerkändes Försvarsutbildarnas förtjänsttecken för hennes professionalism och goda ledarskap har bidragit till att säkerställa Psyopsförbundets fortlevnad. Hon har bidragit till att internalisera sakområdet inom totalförsvarsorganisationen och hos förbundets uppdragsgivare. Genom hennes insatser har psyopsförbundet blivit en uppskattad och efterfrågad organisation med tydligt existensberättigande.

Hanna Linderstål: Bidrag till Psyopsförbundets återstart

Hanna Linderstål tillerkändes Försvarsutbildarnas förtjänsttecken. Hon har genom sin djupa kunskap och stora engagemang för frågor inom psykologiskt försvar envetet drivit förbundet framåt. Hanna är en inspirationskälla för förbundet och delar generöst med sig av såväl kunskap och erfarenhet som sitt internationella kontaktnät. Tack vare Hannas envishet kunde förbundet återstarta efter några år i tynande vila. 

Kim Kimreus och Johan Rodensjö: Viktiga bidrag för Psyopsförbundet

Kim Kimreus och Johan Rodensjö, båda mottagare av Psyopsförbundets silvermedalj, har bidragit väsentligt till förbundets arbete och utveckling genom deras engagemang och expertis. Genom att uppmärksamma dessa individers bidrag, understryker Psyopsförbundet vikten av engagemang och professionalism inom fältet för psykologiska operationer. Denna årsstämma fungerade inte bara som en plattform för att hedra dessa bidrag, utan också som ett tillfälle att reflektera över förbundets roll och framtida riktning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *