Hoppa till innehåll

Medlemsaktiviteter

Att vara medlem i Psyopsförbundet innebär att man blir en del av ett rikstäckande nätverk och får tillgång till kunskap, utbildning och erfarenhetsutbyte. Som medlem väljer man själv hur aktiv man vill vara i förbundets verksamhet. Man kan bidra genom att delta i, samt eller bidra till, att utbilda och informera inom våra verksamhetsområden. Medlemmarnas engagemang bidrar till att stärka det psykologiska försvarets beredskap och motståndskraft.

En viktig del av vår verksamhet är samarbetet med centrala myndigheter, särskilt Myndigheten för psykologiskt försvar och Försvarsmakten. Genom dessa samarbeten stärker vi vår kapacitet att bidra till totalförsvaret. För dig med intresse att bli medlem, så går det att ansöka om medlemskap här.

Som medlem

  • kan du ta del av Psyopsförbundets utbud av utbildning, kurser och föreläsningar
  • får du tillgång till Psyopsförbundets epostlista och samtalsgrupp i appen Signal
  • blir du en del i ett nationellt nätverk av personer med engagemang, intresse och kunskap om det psykologiska försvaret
  • kan du söka till Försvarsutbildarnas centrala och regionala kurser och du är försäkrad under kursen
  • får du tidningen Försvarsutbildaren

Kommande aktiviteter 2024

Psyopsförbundet erbjuder medlemmarna olika aktiviteter. De aktiviteter som planerats presenteras nedan. Medlemsaktiviteter sker digitalt så vida ingenting annat anges. Mer och detaljerad information ges i Psyopsförbundets medlemsgrupp i Signal.

17 juni 1900 – 2000 – Föreläsning – Desinformation, sociala medier och artificiell intelligens