Hoppa till innehåll

Utbildning

I takt med det växande behovet av att stärka vårt samhälles motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan, samarbetar Psyopsförbundet med Myndigheten för psykologiskt försvar och andra myndigheter för att tillhandahålla utbildning. Psyopsförbundet erbjuder ett antal olika utbildningar, från enstaka föreläsningar till kortare och längre kurser. Våra utbildningar är utformade för att ge individer och organisationer de verktyg och kunskaper som behövs för att identifiera, förstå och effektivt hantera utmaningar kopplade till otillbörlig informationspåverkan.

Kommande utbildningar
Se vårt kalendarium för kommande utbildningar här.

Föreläsningar
Vi erbjuder föreläsningar som täcker ett brett spektrum av ämnen inom psykologisk försvar och informationspåverkan. Psyopsförbundet prioriterar insatser riktade mot aktiva inom frivilliga försvarsorganisationer samt civilsamhälle.

Introduktionskurs i skydd mot otillbörlig informationspåverkan
Denna kurs ger en introduktion till vad otillbörlig informationspåverkan är och exempel på påverkanstekniker, samt en inblick i vilka konsekvenser som informationspåverkan orsakar på samhället. Introduktionskursen är en bra startpunkt för den som är nya inom detta område. Kursen är omkring 2h och ges såväl fysiskt som digitalt. Introduktionskursen går också att ta del av online och i egen takt av hos MSB.

Grundkurs i Skydd mot otillbörlig Informationspåverkan
Kursen ger kunskap i att skilja mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan, identifierar hot och sårbarheter inom området, och ger deltagarna verktyg för att identifiera och hantera informationspåverkan genom att lära ut relevanta begrepp, tekniker och metoder. Kursen är ungefär 8h och ges normalt fysiskt eller digitalt under två halvdagar eller kvällar.

Målgrupp
Psyopsförbundets utbildningar är primärt riktade till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer samt civilsamhälle. Viss utbildningsverksamhet sker med särskilt stöd av Myndigheten för psykologiskt försvar och riktar sig då ofta till kommunikatörer på kommuner och myndigheter andra näraliggande målgrupper i totalförsvaret som är intresserade av att stärka sin förmåga att motstå informationspåverkan.

Instruktörer
Våra instruktörer är erfarna och utbildade inom det psykologiska försvaret och med särskild tonvikt på skydd mot otillbörlig informationspåverkan. Instruktörerna är medlemmar i Psyopsförbundet och har erhållit särskild utbildning av Myndigheten för psykologiskt försvar.