Hoppa till innehåll

Om Psyopsförbundet

Psyopsförbundet är en frivillig försvarsorganisation inom Försvarsutbildarna som verkar över hela Sverige. Organisationens medlemmar besitter expertis inom flera områden, inklusive kommunikation, journalistik, marknadsföring, informations- och IT-säkerhet samt riskhantering. Målet för Psyopsförbundet är att stärka Sveriges psykologiska försvar och att bidra till att utveckla metoder för att möta otillbörlig informationspåverkan. Förbundet strävar efter att skydda demokratiska principer och bygga motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan genom utbildnings- och informationsinsatser.

Kort introduktion till Psyopsförbundet och dess verksamhet.

Psyopsförbundet utgör också ett nätverk för personer med kunskap och intresse för psykologiskt försvar samt informationspåverkan inom totalförsvaret. Psyopsförbundet engagerar sig i att utbilda medlemmar och andra aktörer samt informera civilsamhället. Psyopsförbundet genomför utbildning och andra kunskapshöjande insatser framförallt genom samarbete med Myndigheten för psykologiskt försvar och Försvarsmakten.

Psyopsförbundet leds av en styrelse. Förbundets stadgar finns här.