Hoppa till innehåll

Förbundsstämma 2024

  • av

Den 23 mars genomförde Psyopsförbundet sin årsstämma på Drotting Victorias Örlogshem i Stockholm. Stämman speglade med sitt förhållandevis stora deltagande den utveckling som förbundet har sett under det senare året, när förbundets medlemsantal närmast fördubblats.

Innan stämmans officiella start delade Magnus Hjort, Generaldirektör på Myndigheten för Psykologiskt Försvar, med sig av sina insikter om den nuvarande situationen och utmaningarna inom det psykologiska försvaret. Hans föreläsning gav värdefulla perspektiv och pekade på det värde Psyopsförbundet, Försvarsutbildarna och civilsamhället i stort utgör när det kommer till att stärka det psykologiska försvaret i Sverige.

Ytterligare en föreläsning av Evanna Hu, Senior Fellow vid The Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security genomfördes, under vilken en introduktion till NATOs arbete kopplade till psykologiska operationer och psykologiskt försvar lyftes fram.

Valberedningens förslag på styrelse antogs vid stämman och utökades något, för att göra det möjligt för förbundet att hantera tillväxten. Dessutom godkändes två viktiga propositioner: en rörande tekniska förutsättningar för att möjliggöra hybrid- och digitala stämmor och en annan som syftar till att bredda förbundets medlemsbas, vilket markerar en anpassning till nutida behov och möjligheter.

En återblick på verksamhetsåret 2023 visar på ett aktivt och framgångsrikt år för förbundet. Med en markant ökning av medlemsantalet och en breddad kompetensbas bland medlemmarna, har förbundet stärkt sin position och förmåga att bidra till det psykologiska försvaret. Utbildningsinsatser, medlemsaktiviteter och strategiskt arbete inom förbundet har bidragit till att bygga en starkare organisation och öka förmågan i det psykologiska försvaret.

Medaljceremonin, där fem medlemmar eller för det psykologiska försvaret betydande personer hedrades, symboliserade erkännandet av individuellt bidrag och engagemang för det psykologiska försvaret. Utdelningen, som legat vilande en tid, återuppväckte inte bara en tradition utan också förbundets uppskattning av sina medlemmars insatser.

Stort tack till alla medlemmar för ert engagemang och deltagande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *